Själasörjare

Skribent: Cecilia Tyrberg
Genre: Roman
ISBN:  978-91-985407-9-6
Pris: 150 kronor plus porto
Beställ: cecilia.tyrberg@mail.com
Boksläpp efter Corona

Kategori:

Beskrivning

Vem tar sig rätten att bestämma över liv och död?

Olof är kyrkoherde och äkta män till Birgitta. Han och hustrun kämpar för att uppnå drömmen om en familj. Bakom Olofs rygg tar Birgitta hjälp av kloka kvinnor för att bli fruktsam. En tidig morgon i september ser äntligen en dotter dagens ljus. Hon döps till Benedikte – den välsignade.

Tjugo år senare finner Benedikte sin avlidna mors dagbok, vars innehåll väcker frågor kring hennes födelse. Hon drivs in i ett virrvarr av sanningar och lögner, som för alltid förändrar hennes bild av fadern.

 

Presentation av Cecilia Tyrberg