Gunnar Haraldsson

Gunnar HBarndomshemmet fanns i Tyringe vid nuvarande Hantverksgatan till 1947 då föräldrarna köpte »Villa Höjden« av Algot Håkansson och hans hustru Rut född Montelin.
Intresset för hembygdens historia väcktes tidigt till stor del beroende på äldre personers berättelser om gamla tider.

Muntliga traditioner från morfaderns tidigare släkten var särskilt spännande. Det gällde till exempel vargar eller snapphanar.
En del har vidareförmedlats i lokala forskningstidskrifter och årsböcker.

Har dessutom medverkat i »Gårdar i Röke« 2009, »Stoby by genom tiderna« 2011 och »Torp i Röke« 2012.
Nu aktuell med en 50-sidig skrift om »Gårdar i Tyringe-trakten« vill du läsa om boken och beställa den, klicka på omslaget.

 Gårdar