Envar funderar kring varma och kalla tankar

Skribent: Anna-Karin Gustafsson
Genre:
Pris: 150 kronor plus porto
ISBN 978-91-981640-7-7
Beställ: ako.gustafsson@live.se

Kategori:

Beskrivning

Vem är Envar?

Upprinnelsen till bokserien »Envar funderar kring…« kommer från en frågeställning jag konfronterat mig själv med: Hur ska vi kunna förklara för våra små hur världen bör fungera när vi själva inte kan leverera bättre?

Därefter har jag upprättat en lista av en mängd olika teman som jag anser att vi alla behöver diskutera mer med varandra. Världen måste bli bättre än så här.

Via en funderande rackare, Envar, betar jag av dessa viktiga omständigheter som jag anser åligger människan som fenomen. Inte minst för att påverka mig själv i en speciell riktning. Från början hade jag en avsikt att det skulle bli en barnbok. Det har jag inte längre. Numera ser jag det som en tankebok riktat till en var, både stora som små.
Anna-Karin Gustafsson

Presentation av Anna-Karin Gustafsson