Classe Waltin

classe– I mina möten med individer och grupper vill jag medverka till att öppna sinnen, tänja tankar, tända eldar och skapa forum där vi lockar fram det bästa i oss själva och i varandra.

Cirkelns filosofi
Berättarstunder är ett erbjudande till grupper som vill fördjupa sig ytterligare i cirkelns filosofi och pedagogik. Det är en liten upptäcktsresa genom tid och rum med mina personliga erfarenheter och reflektioner av tjugo års arbete med olika typer av cirklar som berör förtiden, samtiden och framtiden.

Vidga perspektiven
Framtidsberättande är ett tema för människor som är intresserade av att höja blicken, vidga perspektiven och spana in i framtiden. Här får deltagarna spegla sig i olika metoder till inspiration och hjälp att skapa personliga och gemensamma visioner, scenarier och framtidsbilder.

Berättarstunder
Temadagar vänder sig till ledare, pedagoger och grupper med intresse av att träna och arbeta med bokens olika delar och användningsområden. Formerna varieras mellan berättarstunder, avslappningsövningar, individuell reflektion, parsamtal, inventeringar, dialog i grupp, rollspel, enklare symboltolkning och grupparbeten.
Vägledande samtal i cirkelns anda finns att tillgå för ledare, pedagoger och lärare som vill utveckla sitt personliga förhållningssätt och metoder i skenet av bokens intentioner och visioner. Vägledande samtal sker huvudsakligen per telefon med visst stöd av korrespondens per mejl.

Kontaktuppgifter:
Classe Waltin
Hemsida: classewaltin.wordpress.com
classewaltin@yahoo.se

Samarbete-i-cirkelns-andaVill du läsa om Classes bok klicka på omslaget