Siggan Nyberg

Siggan Nyberg 83, blev efter 40 år inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, egen företagare. Hon har de senaste 20  åren ägnat sig åt att hjälpa människor ta bättre ansvar för sin livsstil och hälsa i form av egenvård.

Idag är Siggan Nyberg fortfarande företagare och har kompletterat detta med att även erbjuda föreläsningar om sitt skrivande samt de frågor hon tar upp i sina böcker och från sin långa livserfarenhet. En stor del av sin tid och engagemang lägger hon också på att aktivt delta i Arbetet för Världens Barn. 

Siggan Nyberg kommer nu med andra romanen i en trilogi. 

Vill du läsa om boken. klicka på omslaget >>>