Gunilla Holmstedt

Jag är gotländska, som i mitt yrkesverksamma liv har arbetat med både texter och kalkyler. Till en början var det journalskrivning och efter ekonomiutbildning kamerala uppgifter. Jag har fått förmånen att leda och genomföra olika projekt, främst inom sjukvård. Som slutlig uppgift ingår projektrapport och på så vis har jag fått vana av att formulera och bearbeta text.

När så pandemin bredde ut sig år 2020 bestämde jag mig för att skriva ner min morfars mors levnadshistoria, som jag en tid hade gått och funderat på. Det blev en tidsresa och en lustfylld sysselsättning för mig som pensionär under rådande restriktioner.

Vill du läsa om dem så klicka på respektive omslag >>>