Maria Gima Karlsson

Jag som skriver är mottagaren av den information som förmedlas och den inspiration som flödar genom portalen, i nuet. Jag har inte vetat i förväg vad som skulle skrivas och har inte planerat boken. Den ville bara bli till. Informationen har kommit till mig i fragment och avsnitt under flera års tid. Allt som kommit till mig har sedan flätats samman till en helhet i den här boken, genom intuitiv vägledning, i ett samarbete med de förlevandes energier, som är ständigt närvarande i enheten, det stora medvetandet.
Maria.

Klicka på omslaget så kan du läsa om boken.