Peter Ahlquist

PeterhemsidaI Gävle på 50-talet luktade det hav, Läkerol och stenkolsrök från ångloken på Ostkustbanan. Men framför allt luktade det kaffe.
Tre rosterier kunde före vacumförpackningarnas tid krydda hela staden med sina intensiva dofter. I dag finns bara ett kvar, Gevalia som också är det latinska namnet på staden och även det ursprungliga namnet på läroverket som jag lämnade samtidigt som 60-talet tog sin början.

I dag håller jag sedan mer än trettio år till i Lund där jag nyligen lämnade de flesta externa uppdrag som psykolog, psykoterapeut, handledare och undervisare.
Numera ägnar jag mig främst åt författande.
Peter Ahlquist

Läs om boken genom att klicka på omslaget