Peter Ahlquist

PeterhemsidaI Gävle på 50-talet luktade det hav, Läkerol och stenkolsrök från ångloken på Ostkustbanan. Men framför allt luktade det kaffe.
Tre rosterier kunde före vacumförpackningarnas tid krydda hela staden med sina intensiva dofter. I dag finns bara ett kvar, Gevalia som också är det latinska namnet på staden och även det ursprungliga namnet på läroverket som jag lämnade samtidigt som 60-talet tog sin början.

I dag håller jag sedan mer än trettio år till i Lund där jag nyligen lämnade de flesta externa uppdrag som psykolog, psykoterapeut, handledare och undervisare.
Numera ägnar jag mig främst åt författande.
Peter Ahlquist