Finjas historia

Akvarell, Arne Forsell

Tack vare att vi byggt upp en hemsida har vi fått in mängder med materiel och kommentarer från gamla Finjabor. Vi har haft flera träffar och föredrag som tagit oss framåt mot det resultat i bokform som du har framför dig. Vi hoppas boken ska ge dig många trevliga minnesbilder och historiska tillbakablickar samt att våra barn och ungdomar ska få en uppfattning om att det fanns ett liv även innan Internet.
Och kom ihåg att vår hemsida är öppen för fler minnen, kommentarer- och tankar.
www.finjasocken.se
Finja i maj 2020
Arne Larsson, Diana Drougge och Leif B Frid

Finja Bygdegårdsförening har stått som ansvarig och arbetet har sponsrats av Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse.

Vill du veta mera om boken, klicka på omslaget.
Klicka på omslaget om du vill veta mera om boken