Zanna Andersson

Född 1995, uppvuxen i skogen i den lilla byn Stockamöllan i mitten av Skåne. Socialantropolog och blivande socionom med en stor uppskattning för skogspromenader i naturen. Skrivandet är ett redskap för mig att få självdistans till tankar och känslor. Jag brukar säga att jag kan inte rita, men med ord kan jag måla.

Jag har haft problem med ätstörningar, självskadebeteende och dålig självkänsla under min uppväxt. Förhoppningen med min bok “Mitt inre Dolt” är att nå ut och hjälpa andra som är drabbade av samma problematik. Att sträcka ut en hand och visa att de inte är ensamma, att det går att välja en annan väg och att det går att bli frisk. Jag har blivit den friska och starka förebild som jag hade behövt när jag var sjuk, den förebild som jag aldrig trodde att jag skulle kunna bli för mig själv.

VIll du läsa om boken, klicka på omslaget >>>