Birgitta Larnefeldt

Jag kände ett engagemang att skriva en roman om skolmiljön som varit min arbetsmiljö under ett helt liv.
Jag vill med romanen väcka intresse för skolan och dess problem i dagens samhälle. Många som arbetat i olika skolor kan känna igen sig i vad jag upplevt, tänkt och känt.
Under årens lopp har jag arbetat som ämnes- och speciallärare. Läroanstalten är min debutroman.
Just nu arbetar jag på en roman »Folkhemsbarn« som är en barndomsskildring från en arbetarförort i Stockholm under 1950-talet.
Birgitta Larnefeldt

Kontaktuppgifter:
Birgitta Larnefeldt
birgitta.larnefeldt@gmail.com eller 070 298 43 62

Vill du läsa om Läroanstalten, klicka på omslaget.