Lisbeth Almquist

Det här är min upplevelse och berättelse om min son Jimi. Hans liv fick ett våldsamt slut, skjuten i ryggen sittandes i en bil, den 20 oktober 2006.

Skrivarbetet har varit ett sätt för mig att bearbeta sorgen efter honom. Skrivprocessen liksom sorgeprocessen har varit, och är lång.

Det var först 2013 som jag kunde börja skriva och det gör jag än, 2022. Brev, samtal oss emellan och konversationer med vänner har varit till stor hjälp i skrivandet.

Många minnen, tankar, gråt och förtvivlan har processats. Jag önskar innerligt att boken ska genomsyra den människa som Jimi var bakom alla rubriker, skrivna rapporter inom skolan, socialen och polisen. 

Lisbeth Almquist

Vill du veta mera om boken klicka på omslaget