Paula Kull

Paula Kull föddes 1969 i Hässleholm. Tidigt kom hon i kontakt med vården då båda föräldrarna arbetade inom akutsjukvården. Steget att själv inleda sitt yrkesliv där var inte särskilt långt. Först som undersköterska sedan som sjuksköterska. Som småbarnsförälder var det dock svårt att få ihop vardagen med alla oregelbundna arbetstider samtidigt fanns ett intresse för studier. Det blev en beteendevetenskaplig utbildning där examen var en filosofie kandidatexamen i sociologi med inriktning arbetslivet.

Båda utbildningarna kom till användning i det nya arbetet som adjunkt i omvårdnad på Högskolan Kristianstad. Därefter har undervisningsuppdrag inom olika vårdprofessioner gjorts.

Parallellt med familje- och yrkesliv har psykisk ohälsa varit närvarande, ibland mer ibland mindre, i Paulas liv. Efter en episod av utmattningssyndrom 2014 så blev det stor skillnad i förmågan att bemästra livet och mående var stark påverkat. Ständiga försök till att få både privat- och yrkesliv att fungera gjordes men det var dags att ta den psykiska ohälsan på ett större allvar. Förutom att konstatera återkommande utmattningar så konstaterades även bipolär sjukdom typ 2.

Vill du läsa om boken, klicka på omslaget.