Hilda Bjerstedt

HildaHilda Bjerstedt är sjuksköterska och har jobbat många år med palliativ vård i hemmet, kommunal hemsjukvård och äldrevård.
Hon är nu pensionär men fortfarande mycket engagerad i etiska frågor och hur vården påverkas av marknadsstyrningen.
Möjlighet till reflektion för vårdpersonal och tid att lyssna till patienternas egna berättelser är frågor hon drivit under sitt arbetsliv.

Vill du veta mera om böckerna klicka på omslaget >>>