Hilda Bjerstedt

HildaHilda Bjerstedt är sjuksköterska och har jobbat större delen av sitt yrkesliv i olika former av hemsjukvård. Till största delen har det varit med patienter i livets slutskede. Hon arbetar nu i kommunal sjukvård.

Hon är kritisk till marknadstänkandet och vill att patienternas behov, de etiska principerna och ett humanistiskt synsätt ska styra vården.

För att få människor att vilja arbeta i vården  måste arbetssituationen förbättras. Mindre stress, bättre samarbete och mer utrymme  att gå utanför ramarna när det behövs.

»Vi måste kunna gå hem från jobbet och vara nöjda med vår arbetsinsats – varje dag«, säger Hilda.

Hildas-omslagVill du veta om boken klicka på omslaget.