Priser för bokskapande

Läsa manus
Lämnar du ett manus som du vill ha läst och få synpunkter på är grundpriset 3000 kronor.
Om du inte kommer med ett manus på flera tusen sidor. En ny Harry Potter? Men det tar vi då.

Skapa bok
Om du i nästa steg är övertygad om att du vill ha ditt manus satt i bokformat gör jag ett tryckfärdigt original på inlagan. Om du bestämmer dig för att även låta mig sköta tryckning ordnar jag även med omslaget.
ISBN-nummer och EAN–streckkod ordnar jag.
Grundpriset är 8000 kronor plus 25 procent moms och då jobbar vi tillsammans med boken tills du känner att den är klar. När vi väl genomfört »konceptionen« som någon sa räknar jag inte timmarna tills det blir förlösning och boksläpp. Det viktiga för mig är att du är nöjd och känner att du och boken är redo att möta sina läsare.

Vårt första möte är alltid kostnadsfritt.

Trycka bok
Jag samarbetar med tryckeri så jag kan även ombesörja tryck. Före tryck får du offert på tryckkostnaden. Då du har bestämt dig för om det ska vara pocket eller hårda pärmar.
I den tryckta upplagan ingår 7 pliktexemplar till Kungliga biblioteket.
Sedan kan du om du vill skicka 2 böcker till Bibliotekstjänst för recension och 1 styck för registrering på Bokinfo som det numera heter, då är boken tillgänglig för alla landets bokhandlare. Då ger du din bok alla chanser att nå sina läsare. Jag hjälper dig med det.

Du får all hjälp du behöver av bokmorskan.

Svårare än så är det inte att ge ut en bok. Tveka inte att höra av dig. Du äger alla rättigheterna till din bok. Intäkterna på försäljningen får du själv.
Momssatserna varierar,  på tryck 6 procent och på manusarbete 25 procent.

Vill du veta mer? Ring 0706 916 571 eller e-posta leif@bokmorskan.se