Eva Skantze

Om författaren till Sagans Port och Rosenstolen

Eva Skantze är född 1943 i Karlskrona. Hon utbildade sig till ingenjör, för att senare bli drama- och teaterpedagog. Hon har under många år bland annat arbetat med sagolekar för barn, både med och utan funktionshinder.

År 2009 fick hon Hässleholms kulturpris med följande motivering:
Hon har lyckats ge rum åt tystnaden och ta vara på varje barns uttryck och fantasi med en genuin tro på leken som det finaste i livet.

Hon har skrivit ett flertal teaterpedagogiska böcker. År 1982 gav Bonniers ut en av hennes barnböcker – Katta som vågar allt – och som Sagans Port är en fortsättning på.

År 1970 gifte hon sig med en man från Holland. De fick tre barn, som de fostrade på ett litet hemman (Hemmeströ) i norra Skåne, där de började med fåravel. Eva fortsatte att skriva samtidigt som hon reste runt i skolor i södra Sverige för att locka barn till kreativitet genom att leka sagor. Efter sin mans död lever hon ensam kvar på gården, där hon ägnar sig åt att odla grönsaker och skriva poesi.

Vill du läsa om boken klicka på omslaget

Rosenstolen har blivit fördröjd till slutet av januari 2024.