Fotnoter Nils Holgersson …

På cykelhandlarens trappa

1. Lena Gustavsson, flicknamn Svensson, uppväxt på Finjavägen. 

2. Bo Göran Svensson uppväxt på Idrottsgatan, Känd countrymusiker bosatt i Hörja. 

3. Uno och Evy Källqvist drev affären mellan 1946 och 1968. 

4. Sista storken lämnade Skåne 1954. 1989 sågs den åter i Skåne, nu genom människans försorg. 

5. På 50-talet kom inga tidningar ut på julafton. 

6. »Sjöa-Sven«, Sven Nilsson, född 1920 , bodde i Västra Torup fram till sin död 1998.

7. Sven-Åke Svensson, ett av fem syskon: Bengt, Christina, Ann Marie och  Anita växte upp på Tyrsgatan. Sven-Åke, Anita och Ann Marie var mina lekkamrater. 

8. Rosbritt Martinsson-Sandström, uppskattad expedit på Matlusten. 

Matinéföreställningen

1. Torggatan. 

2. Sven Bergman, 1913 – 1990. 

3. Fingerat namn. 

4. Björn Nilsson, 1950 – 2004. 

5. Född Nählstedt.

6. Mona Rantzow, gift Johansson, död 1982. 

7. Rolf Rantzow, en viktig Tyringeprofil. 

8. I januari 1953 sände Lennart Hyland direkt från Tyringes dåvarande ishockeyrink, strax intill Bergmans Chuckfabrik. Ortsbor som inte närvarade vid rinken satt klistrade framför radioapparaterna. Sändningen är mest ihågkommen för att Waldemar Lundberg blev nekad sin önskeskiva: Vintern rasat ut. Hyland ansåg inte att det var tt adekvat önskemål i januari månad trots att de befann sig i Skåne. 

9. Lennart Hyland presenterade en skivlista som intervjuoffret var tvingade att göra sitt önskemål ur. En lista som uppenbarligen Mona Rantzow respekterade, men som Waldemar Lundberg negligerade. På 50-talet hade Sveriges Radio inte tillräckliga resurser för att i direktsändning ge lyssnaren omedelbar respons på sitt skivönskemål. När det äl blev möjligt fick det ett enormt genomslag. Ring så spelar vi med premiär den 20 april 1968 är en klassiker i svensk radiohistoria. 

Det första viktiga besöket 

1. Ulla och Bo Svensson, tvillingar i en syskonskara av 14 barn till Karl och Edit Svensson Skogsby. 

2. Marika Ujj – Noré 

3. Karin Mårtensson. 

4. Eskil Johanesson 

5. Bertil, 6. Lotta, 7. Anna, är fingerade namn 

Det andra viktiga besöket 

1. Höstterminen 1967 fick svenska elever femdagarsvecka. De flesta industrierna i Tyringe genomförde arbetstidsreformen i början av 60-talet, åren 1963 och 1964. 

2. Tillverkade rörprodukter. Verksamheten upphörde i slutet av 70-talet. Claes Eliasson drev fabriken från slutet av 40-talet tills den upphörde. 

3. Eva Persson 

4. Hugo Jönsson körde ut bröd för Tyringebröd under många år innan han tog anställning på Bergmans Chuckfabrik. 

5. Skriven av Sveas kollega från Vittsjö, Gunhild Sehlin. 

6.Som vuxen insåg jag att Gösta Mårtensson, lagerarbetare på Bergmans Chuckfabrik, var en betydligt mer komplex person än den jag förstod att uppskatta som ung. För låntagare som visade intresse av litteratur gav han generöst av sitt vetande, framför allt om den svenska arbetarlitteraturen. Han gömde undan böcker som han visste intresserade vissa låntagare innan de blev tillgängliga för övriga låntagare. Om det var tillrådligt är tveksamt, men själv finner jag det sympatiskt. »Här«, sa han, »har jag en bok som du måste läsa«, varpå han tog fram en rykande färsk bok ur gömmorna. Gösta Mårtensson var en av många arbetare, som var engagerad i det folkbildningsprojekt som fackföreningsrörelsen bedrev under 30-, 40- och 50-talen. 

7. Bengt Paulsson 

8. Nils – Lennart Olofsson 

9. Majlis Ekstrand 

10. Eva Andersson 

11. Annette (Nettan) Ericsson 

12. Lena Ericsson 

Synlig från Hässleholm 

1. I slutet av femtiotalet nådde Hörbys utsändning inte till Göinge. Det första årets utsändningar nådde oss från den danska televisionen. Därför den höga masten. 

2. I korsvirkeshuset invid Kollingedammen inleddes redan 1892 Tyringes framgångsrika industriverksamhet. Tillverkningen bestod av tofflor, träbottnar och skoläst till skoindustrin. 

3. Fredrik Ekenstierna. 

4. Hösten 1962 sändes det första Hylands Hörna i Teve efter att ha startat som radioprogram något år tidigare. Programmet blev snabbt mycket populärt. Fyra av sju och en halv miljon människor, såg regelbundet programmet. 

5. I den moderna debatten om den så kallade »förnedringsteve« hävdar en del debattörer att Lennart Hyland var den förste som hade »förnedring« av tevegästerna som programidé. 

6. Begreppet myntades av journalisten och författaren Kay Glans, son till Helle och Margit Glans, i en debatt om vår tids så kallade underhållningsvåld på 90-talet. 

7 Carin Glans

Cigarrgubbens besök på friluftsbadet 

1. Stina Elofsson. Elins efternamn är mig dessvärre obekant. 

2. Både fabriken och vägen nerför backen har upphört. Uppgifter gör gällande 

att det har legat en svartkrutfabrik på platsen – därav namnet på den intilliggande 

bäcken, Svartevadsbäcken. 

3. Friluftsbadet byggdes 1952 och stängdes 1988. 

4. Elsa Svensson startade barnekiperingsaffären 1946 och den upphörde 1993. Min mor brukade ekipera mig hos Elsa när barnbidraget infann sig kvartalsvis. Som föräldrar har min fru och jag gjort många inköp i hennes härligt doftande affär som alltid var full av vänlighet. 

5. Resia var en nationell affärskedja som sålde allt annat än resor. Armaturer, hushållskärl och inte minst spel och leksaker ingick i sortimentet. En spännande affär för barn. Affären startade redan 1934 på Järnvägsgatan 33. Själv minns jag framförallt expediterna Anna Stina Hertzman och Ulla Rosvall – Rosengren för deras fina bemötande av mig som mycket ung kund. 

6. Fingerat namn 

7. Företaget Medikema var aktivt strax intill Friluftsbadet. 

8. fingerat namn. 

9. Plåtslagare Kurth Persson, hans bror Alvar Persson och deras vän Bror Florén, uppträdde på 40-talet på dansställen och marknader i Göinge med ett gymnastiskt program. Fortfarande minns Göingebor »Tre Hardys«, för deras våghalsiga hopp på trampoliner och trähästar. De tre herrarna började sin karriär tidigt. Redan i folkskolan fann de stort nöje i sin konst. Deras lärare var stundtals mycket irriterade till följd av att ungdomarna, istället för att närvara på lektionerna, valde att träna sina artistiska färdigheter i Tyringes skogar. 

10. Kurth Persson, vikarierade ibland som gymnastiklärare på högstadiet. Vid ett av dessa tillfällen, när hans gymnastiska färdigheter gjorde ett djupt intryck på mig, ville jag utföra det han gjorde. Det såg ju så enkelt ut. Hurtfriskt, med en mängd undersköna kvinnliga klasskamraters ögon riktade mot mig, begav jag mig upp i de romerska ringarna. Högt över golvet tog jag mot Kurths instruktioner. Strax därefter – ett hårt fall i golvet. När jag vaknade ur min korta medvetslöshet, var jag omringad av förskräckta klasskamrater. En av de sköna flickorna sa förskräckt; men Gud, han har brutit handen. Hon hade helt rätt. 

11. The Beatles gick in på »Tio i topp listan« den 21 mars 1964

Ansiktet 

1. Slaget vid Mjölkalånga den 26 oktober 1318. En seger som Mats Kettilmundsson följde upp med en inte lika känd brandskattning. Den skånska bondebefolkningen led mycket svårt. 

2. Svenska Tandborstfabriken tillverkade förutom tandborstar, nagelborstar och klädborstar i plast. Erik Sjöberg ägde fabriken. 

3. Den så kallade Permitenttrafiken av tysk trupp och gods genom Sverige pågick under en stor del av kriget.

4. Lars Jönsson 1950 – 1997. Vän och lekkamrat, son till Edvin och Iris Jönsson 

En glömd Tyringeförfattare 

1. Torpet är ihågkommet av personer med minnen från senast 60-talet. Med taket raserat, trasig dörr, inte långt från Guldbäcken, kunde alla som ville undersöka Gordons barndomshem. 

2. Bagare Perssons café startade 1916 i den numera rivna Arken invid Kvarndammarna. Verksamheten flyttades 1921 till Järnvägsgatan, där den hölls levande fram till 1975. Perssons café har således en, om än liten, plats i svensk litteraturhistoria. 

3. Albert Bonniers förlag 1966 

4. Frams förlag,1922. 

5. Vindrosor&Moteld,1998 – 1999. 

6. Vindrosor&Moteld 2000 och ett mindre utdrag i Norra Skåne julen 2000. 

7. Trots att protesterna från de konservativa var intensiv mot framför allt Krusenstierna och sedermera också Vilhelm Moberg och Ivar Lo Johansson, för deras erkännande av kvinnans och ungdomens rätt till en sexualitet, var de lindriga vid jämförelse med protesterna som August Strindberg drabbades av under Strindbergsfejden, 1910 – 1912. 

Språngbräda mot världslitteraturen 

1. Eva Rosenberg dåvarande filialföreståndare. 

2. 1906 -1991. 

3. 1912– 2003. 

4. Malinga 1952. 

5. Lars Lindberg beskriver Arturs och Gordons Köpenhamnsresa med utgångspunkt 

från Gordons dagböcker och Arturs »Malinga« i Norra Skånes julbilaga 

1984. 

6. Ur Gordons Dagboksanteckningar publicerade i Vindrosor&Moteld 1998 – 

1999. 

Den berömde sonen och svärdotterns besök 

1. Citaten i kapitlet är hämtade från Minnena vakar.

2. Hildegard uppfostrade själv sin dotter Margit. Hildegard utgjorde ett viktigt stöd för Margits familj när Margit blev mor till fem barn, varav två tvillingpar med bara ett par års mellanrum. Hildegard avled samma natt som en svår orkan drog fram över Skåne hösten 1967. Hon var djupt sörjd av sina anhöriga. Artur närvarade inte på begravningen.

3. Margit Glans, flicknamn Lundkvist, död januari 2010. Gift med Helle Glans. 

När Vilhelm Moberg valde livet i Göinge 

1. Birgit och Karl Gustaf Ringshagen drev bokhandeln i 30 år. 

2. Om Mobergs nyttjande av alkohol bidrog till valet av Tyringe som rekreationsort är det givetvis omöjligt att veta. Däremot vet vi att han kände till Tyringe och Göinge sen tidigare. I Soldat med brutet gevär från 1944, skriver han engagerat om Tyringebrännvin som det bästa av alla brännvinssorter (sidan 128 i Bonniers nyutgåva från 1998). 

Ett sent avslöjande – själv skolkade jag en vecka från Kaj Stanryds, Göte Lundblads med fleras lektioner, för att som simulerad sjuk läsa Mobergs omfångsrika Soldat med brutet gevär. Samma vecka läste jag Ivar Lo Johanssons Analfabeten. 

En läsning som satte djupa spår i min unga själ. Detta till skillnad från de böcker som utgjorde svensklärarens påbud om »bra svensk litteratur«, exempelvis tiotalisten Sigfrid Siverts Mälarpiraterna (1911), som jag fann mördande tråkig. Inte med ett ord nämnde jag för mina lärare att jag hade läst Moberg och Ivar Lo.  

Sanatorieskogen – en del av ortens själ 

1. Skådespelerska och gift med August Strindberg 

2. Hon var dessutom ordförande i Svenska Författarförbundet under nio år på trettiotalet 

3. 1953 Albert Bonniers förlag. 

4. I Tyringe Tennisklubbs kassabok för 1937 – 1969, står det skrivet: »1944 20:e Juni David Nivén tillfällig medlem, nr 414, 10 kronor«. 

Tidig grafitti på Stenberget 

1. Exakt datum för den måleriska insatsen är inte känd. Bara att den inträffade cirka 1924 eller 1925. Andra uppgifter säger 1927– 29. 2014 gjorde konstnär Marianne Johansson en uppskattad replik av exakt samma motiv på samma klipphäll.  

2. Okänd fotograf. 

3. Allt enligt min far »målarinnans« äldste son. 

4. Hulda Glans bodde med sina två söner, Kay och Helle, efter ett »havererat äktenskap« med Hilding Glans i det idag nerbrunna korsvirkeshuset. 1934 avled hennes yngsta dotter Karin i lungtuberkulos endast 21 år gammal. Hennes äldsta dotter Sara avled också hon i lungtuberkulos 1938, 30 år gammal. Året efter att hon gift sig. . 

Två bröder och en gunghäst 

1. Karin Kandell 1912-1934. 

2. Jan Glans, född 1948 i Hilding Glans äktenskap med Astrid Glans.

3. Se kapitlet »Förbannelse och Folkkonst«. 

Nazistspionens uppväxt 

1 Ebba förverkligade sina drömmar. Som vuxen färdades hon över Grönlands is med hundsläde och körde motorcykel som ung.

2 Åke Rösselharth 

Backhoppningens Mecka 

1. Tyringe Skid- o Skridskosällskap TsoS, bildat 17 december 1936. 

2. Läs mer om TSoS backhoppningsäventyr i den utmärkta jubileumsskriften, skriven av framför allt Tomas Gustavsson, TSoS – de första 50 åren, från 1986. 

Det anlände en man 

1. Gun och Eje Johansson. 

2. Per Henrik Ling (1876 – 1839 )betraktade människan som en del av naturens helhet, av kosmos. Han hatade tävlingsidrott och försökte genom Linggymnastikendana en harmonisk och vacker kropp (företrädesvis den manliga) som skulle stärka helheten, samhället. Det krävdes en ny moral i ett allt mer demokratiskt samhälle som inte längre kunde styra genom kunglig tvångsmakt. En moral som gjorde det lättare för individen att som exempelvis en statare eller bonde, krypa in i städernas mörka fabrikslokaler och samtidigt motiveras för försvaret. Lings gymnastik syftade till att fostra medborgarna att lyda lagen av egen fri vilja. Men att hans gymnastik för tankarna till de nazistiska gymnastikuppvisningarna får nog betraktas som ett olycksfall i arbetet även om det finns paralleller i synen på människan kontra kollektivet. 

3. I sista försöket slog jag mitt personliga rekord. Eje tycktes vara lika glad som jag var. 

4. Med Ejes ankomst till Göinge realiserades de gigantiska ledar– och aktivistinsatser som ditintills hade utförts i TsoS i idrottsliga framgångar. Enbart ur min egen generation, i Göinge födda på 50 talet, finner vi ett flertal spelare som bidrog till TSoS framgångar på 60- och 70-talen: Kurt Erik Nilsson, Ingemar Hesselbom, Inge Jönsson, Sven Friberg, Lennart Kristoffersson, Ronny Persson, Bengt–Åke Eliasson, Kjell–Åke »Bajdoff« Johansson, Olle Rosander, Åke Carlsson, Sverker Almqvist, Tommy Johansson, Johnny Martinsson. Det finns fler. 

Efter nästan 30 år som fritidschef i Hässleholms kommun gick Eje i pension 2004, en pensionsavgång som blev stort uppmärksammad i Göinge. 

Terränglöpningen 

1. Jan – Ingvar Nilsson, 1948, är onekligen en av Tyringes intressantaste personligheter med en imponerande meritlista. Som massör har han deltagit i åtskilliga VM och EM. Han är Tyringes i särklass främste olympier med sin medverkan som massör åt kanotister, brottare, boxare, simmare och hockeyspelare. Hitintills har han medverkat i OS i Moskva 1980, OS i Los Angeles 1984, OS i Seoul 1988 och OS i Barcelona 1992. 

2. Bo Göran Svensson beskriver händelsen i sin bok Salt & Peppar, kapitel 11 från 2004, Emerson Records.

3. År 1959 var Kurth Persson, inte att förväxla med gymnasten Kurt Persson, bara en halv minut från seger i svenska mästerskapen. Hans silvermedalj var den ditintills främsta skånska insatsen i svenska mästerskapen. Samma år vann Kurt Tyringemästerskapen på 3000 meter bana på tiden 9.59. I en spurtuppgörelse mellan Willy Nilsson och blott trettonårige Dan Glans blev Willy tvåa på 10.21. Samma tid fick Dan. 

4. Läraren åsyftade givetvis Dan. Inte mig. 

5. Jan Jönsson 1943 – 2003. Jan var en mycket lovande medeldistanslöpare. Han tillhörde som 16-årsjunior den svenska eliten på 1000 meter. Jan kom emellertid främst att ägna sin idrottskarriär åt fotbollen i TIF, där han gjorde många viktiga insatser. Men det hade onekligen varit spännande att följa honom på löparbanan. Jag är övertygad om att han hade kommit långt. 

6. Se kapitel »Förbannelse eller folkkonst«. 

7. Per-Erik Carlsson, Paje kallad, duktig höjdhoppare. Per-Erik, kom från Tyringe men tävlade för Hässleholms Allmänna Idrottsförening (HAIS),. Blott 15 år gammal vann han Göingemästerskapen 1964 för juniorer på 1.73. Tre cm över Tyringeungdomarna Bertil Persson och Bengt Sandberg, tvåa respektive trea på vardera 1.70. Tävlingarna genomfördes på ett blåsigt Tyrs Hage. 

Hockeyhjältarna och Nils Holgersson 

1. Göinge nämns knappt i »Nils Holgerssons underbara resa«, (sidan 78 i 1981 års utgåva). När Lagerlöf beskriver den stora trandansen på Kullaberg syns små streck på himlen: »Det är skogsfågel från Göinge härader: orrar och tjädrar,som kommer flygande i långa rader med ett par meters avstånd från varandra«. 

2. Berit Nilsson 1051. 

3. Söndagen den 24: e februari 1963.

4. Övriga hjältar i JSM-laget 1963 var: Bo Eriksson, Göran Winberg, Göran Wramfeldt, Kent Johansson, Nils-Olof »Boffe« Nilsson, Ingemar Rundberg, Jan Jönsson, Lars Bergman, Lars-Ivan Svensson, Hans Svantesson, Leif Johnsson, Bengt Eskilsson. Harry Jönsson och Sven Ljungberg var ledare. 

5. Text och musik 1953 av Gene Vincent. 

Haisgalan 

1. Sven Svensson. 

2. Med en spännvidd på 9.01 meter och en längd på 7.25 meter utgjorde SK 12:an »dubbeldäckaren« ett uppmärksammat inslag i Tyringes gatubild på 60talet. Något som givetvis var den färgstarke SmeJoels avsikt. Tillsammans med en tam räv skulle flygplanet locka kunderna till hans bensinmack. SK 12:an var tillverkad i Tyskland och fungerade som skolflygplan vid F5 Ljungbyhed under 30- och 40-talen. Trots att SK 12:an klassades som ett säkert plan, var haverierna många. Vid Röstånga inträffade minst tre haverier. Den 15 mars 1939 störtade och omkom aspirant Olsson-Prytz vid Röstånga. 

3. Hässleholms Allmänna idrottsförening, HAIS,under ledning av legendarierna 

4. Waldemar Svensson 1926 – 1991 

5. Detta trots att den så kallade Folkabilen är en av bilhistoriens krockfarligaste bil. 

6. Alf Hörberg 1949 -1985. 

7. Före tartanbanornas tid bestod löparbanorna av ett svart kolbaserat grus som vid regn blev hopplöst svårlöpta. Kolstybben saknar tartanbanornas svikt, vilket har bidraget till de förbättrade resultaten på friidrottsarenorna. 

8. Göingevallen byggdes 1910, fem år efter IFK Hässleholms tillblivelse. Ditintills hade fotbollsspelarna tränat och spelat sina hemmamatcher på Linnéängen. Under tiotalet tillhörde IFK Hässleholm den svenska eliten i fotboll. 1918 blev klubben skånska mästare. Den hitintills största framgången kom 1993 då de försökte kvala in till Allsvenskan. Dessvärre var Degerfors dem övermäktiga. En match som gick på Österås idrottsplats, som ersatte Göingevallen som hässleholmarnas viktigaste idrottsarena redan på 1970-talet. 

Skidåkning i Göinge 

1. I Linnès Skånska resa, 1749, utgiven 1751, sidan 20, skrev Linnè om Skåne: »Alltså kan ett land av så förträffeligt klimat ej annat vara än det härligaste; ja det liknar så mycket Tyskland och Danmark att man kunde säga, det havet liksom med våld skurit Skåne ifrån de södre länder och lagt det till Sverige.« 

2. Bland de entusiastiska skidlöparna på Tyrs Hage sågs Bertil Nilsson, Rune Schönbeck, Ebon Florén, bröderna Nonne och Macke Selander med flera. 

3. Förutom av Dan Glans bestod den skånska skideliten av Gösta Förare Härlöv, Lars Svensson Hästhult, Ernst Jönsson och Leif Sandgren från Satserup. 

4. Christer Borg. 

5. Själv hamnade jag på tredje plats, tretton sekunder efter segraren. Jag tröstade mig med att jag vann med nio sekunder över Torsten Lagerkvist. Norra Skåne uppmärksammade tävlingarna med text och bild på Tyringesegrarna Christer Borg, Ebon Florén och min storebror Dan. Andra duktiga Tyringeåkare i början av 60-talet var Gerti Persson, systrarna Birgitta och Cristin Bondesson. Birgitta Bondesson blev tvåa på DM i Hjärnarp 1964 i damklassen på fem km. Ännu tidigare på 40- och 50-talen var Evy Nord, Thyra Ekman, Maj-Britt Jönsson och Luckey Bengtsson duktiga TSoS-åkare. 

Kalabaliken på Tyrs Hage 

1.TIFs säsong 1969 division fyra, utgör toppen på föreningens framgångar. Dessvärre avslutades den fantastiska säsongen med förlust mot Sibbhult. Istället för avancemang till division tre, vilket i dag motsvaras av division två, gick det åt andra hållet – nedåt i divisionerna. Men TIFs prestation säsongen 1968 -69 är värd stor respekt. Tränare för 69-års lag var Gunnar Gustavsson, laget bestod av kända namn som Steve Borgkvist, Kurt Erik Nilsson, John Paulsson, Tommy Johansson, »Bajdoff« Johansson, Sven Kristoffersson och Bo Ericsson. Åke Vedby Nilsson var lagets veteran. 

2. SK 69, Sportklubb 69, bildades vårvintern 1969. Leif Börje Frid (tidigare Jönsson) valdes till föreningens första ordförande, Waldemar Svensson, sekreterare, Kay Glans, kassör. 

3. Sportchef på Norra Skåne i början av 2000-talet, i dag nyhetschef. Per Poks Karlsson, Börje Andersson och Eric Boo 

4. Jan Persson född 1953, sjufaldig SM finalist i spjutkastning med 73,56 som bästa resultat från 1984. Under 90-talet junioruppföljare för juniorlandslagets spjutkastare.  

5. Gert Möller, född 1952, har en strålande karriär bakom sig. Europeisk inomhusmästare i stafett 1977, tio Svenska Mästerskap i stafett, ett svenskt mästerskap vardera på 400 meter häck och 800 meter slätt. 1974 inföll hans karriärs största framgång när han slog svenskt rekord på 400 meter häck med tiden 50,6 sekunder.  

6. Ber om ursäkt för dessa partiska skrivningar. Hjärtat styr pennan ibland. 

Tramporgeln 

1. Rolf Jönsson, 1947 – 2000 drev en bilskrotfirma utanför Matteröd i många år. 

2. Tio i topp, ungdomsprogram i radio, Kerstin Adams Ray och Klas Burling legendariska programledare. Första programmet sändes oktober 1961 och det sista juni 1974. 

3. Framförd av Kingstone trio med musik och text av Pete Seeger. Tio i Topp våren 1962. 

4. BC var det gamla betygssystemets beteckning för IG = Icke Godkänd. 

5. Ingvar Callmer, spelade tillsammans med den, av många kännare, störste jazzmusikern i Sverige någonsin; Jan Johansson i slutet av 50-talet och början av 60-talet. Ingvar medverkade bland annat som trummis på Jan Johanssons första inspelning av Emigrantvisa,vilket är stort. Callmer avled i en trafikolycka 2010, 81 år gammal. 

6. Cirka femton år senare kunde vi läsa om Ullik och ytterligare några år senare om hans yngre syster Tina Quartey i media. En läsning som gladde, som kändes logisk med tanke på syskonens stora begåvning; Ullik som medlem i den på 70- och 80-talen kända folkmusikgruppen »Filarfolket«. Han har spelat i Trio UGB, i »Avadå band«. Han medverkar fortfarande (2020), i kultbandet »Grus i Dojan«, i »Pelle Perssons Kapell« ledd av Peps Persson. Samtliga mycket meriterade grupper. Utöver det har Ullik arbetat som teatermusiker på »Skånska teatern« i Landskrona och han har stöttat Bo Göran Svensson på ett par av hans skivor. 

Rytmvirtuosen Tina Quartey, har en imponerande meritlista; premierad slagverkare, Grammisvinnare. Hon är känd från press, radio och teve. Hon har fördjupat sig i slagverkstraditioner från Brasilien och Kuba. Hon har medverkat i i Groupa. Filarfolket. Lena Willemark. Hon har, som hon själv beskriver det, ”översatt de afrobaserade traditionerna till att fungera i svensk folkmusik”. 2020 medverkar hon i  trion Midgren/Skrobe/Quartey. 

Ullik och Tinas mor, Elsa Johansson, 1926-2019, verkade som uppskattad musiklärare i Tyringe från 60-talet ända in på 90-talet. Elsa deltog i bygget av den kommunala musikskolans verksamhet i Tyringe.

7. Dylan Masters of war, Freewheelin, 1963

Praktikveckan på Norra Skåne 

1. Pythagoras, grekisk filosof, föddes cirka 570 före Kristus död cirka 495 före Kristus. Mest ihågkommen för Pytagoras sats och hans teori om sfärernas musik. 

2. Stig Brixne 1927 – 2001. 

3. Helle Glans 1920 – 1986. 

4. Sven Rosengren, 1926 -2003, välkänd fotograf med en stor mängd bilder publicerade i Norra Skåne, gav mellan 1993 och 2001 ut fyra delar av uppskattade »Mina Tyringebilder«. 

5. 1899 – 1978 

6. Detta utspelade sig i mitten på sextiotalet då Gay främst var ett namn, en beskrivning av en munter kille och inte, som i modernt språkbruk, synonymt med en sexuell läggning. 

7. Dessvärre har jag inte lyckats identifiera min trevliga handledare på Norra Skåne. Detta trots att jag har pratat med personal på Norra Skåne som arbetade vid tiden för min praktikperiod.  

8. Bengt Bedrup 1929 – 2005, välkänd teveprofil. Bedrup fick som sjuttonåring jobb som sportchef på Norra Skåne. Ett jobb som han ljög sig till genom att uppge falsk ålder. 

9. Toini Gustafsson-Rönnlund, längdskidåkare, utnämndes till årets idrottskvinna 1964. 

10. Gunnar Tjörnebo född 1927 i Tjörnarp, död 2009 i Helsingborg, trefaldig olympier på 3000 meter hinder. Två av Sveriges främsta världsstjärnor på 3000 meter hinder (Gunnar Tjörnebo och Dan Glans) kommer följaktligen från Göinge. 

11. Utan ett informativt samtal med Norra Skånes chefredaktör och ansvarige utgivare Billy Bengtsson, hade denna text varit omöjlig, även om jag personligen är ansvarig för innehållet. 

Dassakval 

1. Med Gerry and the Pacemakers. 

2. Citat ur Arne Rebergs bok »Möten med Vilhelm Moberg 1995«. 

3. Att vi först begåvades med vattenklosett 1967 var orsakat av att nedre delen av Finjavägen inte fick kommunalt avlopp förrän 1966. En ursäkt som mina föräldrar försökte få mig att godta, men som vägde lätt i mina öron. »Det finns septitank«, sa jag. »Våra grannar har det. Det är bekvämt«. Men att beskriva så utsatt jag ibland kände mig till följd av torrdasset sa jag inget om. Inte då. 

Jakten efter kärlekens konst i Hässleholm 

1. Erich Fromm 1900 -1980, tysk-amerikansk psykoanalytiker. Emigrerade på 30-talet från det nazistiska vansinnet till USA. 

2. Maj Hirdman, 1888-1976, tillsammans med Moa Martinsson betydelsefull kvinnlig arbetarförfattare. 

3. Soptippen som var placerad strax söder om dagens Målgatan stängdes på sjuttiotalet. 

4. Känd lokalpolitiker i Tyringe under många år. 

Kulturarvets seger över konceptet 

1. Café 21 Helsingborgsvägen 21, drevs av familjen Wrambjer. Deras sommarunderhållning med kända artister i Å-parken var mycket uppskattad. 

2. Ja, Ja gården, Jan Jakobsson, keramiker i Hörlinge. 

3. Marianne Johansson, konstnär, gjorde efter denna text tillkomst en förtjänstfull uppryckning av bokavdelningen, se not nummer 7. 

4. Ingemar Hesselbom gift med Britt-Marie, dotter till Britta och Åke Bengtsson  

5. Hanna Pauli, 1864-1940, var representerad i Parissalongen 1887 med ett porträtt. 

6. 1984 köpte jag en tavla målad av Henry Svensson född 1922. Tavlan hänger intill mig i arbetsrummet eftersom den inspirerar mig.  

7. Marianne Johansson, född 1956 i Röke, bor och arbetar i Tyringe,tidigare som tandsköterska i dag som konstnär.   

Förbannelse och folkkonst 

1. Det var alltid en högtidsstund när jag och mina syskon cyklade med pappa till Öraholma för att under tiden som han arbetade, leka med Tages och Elsa Nilssons uppfinningsrika barn, Bengt och Eva. 

Ljud och lort i Göinge 

1. Bertil och Jan-Åke Persson. 

2. Världens första rasbiologiska institut bildades 1921 i Uppsala på uppdrag av riksdag och regering. Verksamheten upphörde först på 50-talet. 

3. Sporthallen byggdes 1957.

Snapphanemyten

1. Den sjunde augusti 1678 angreps Hovdala slott av danskar och snapphanar. 

2. Många gårdar i Göinge hade en så kallad Göingebössa. Utmärkande var dess, för sin tid, mycket stora träffsäkerhet på stora avstånd, vilket var ett stort problem för den svenska ockupationsmakten. Förklaringen till gevärets precision var dess långa och räfflade pipa. 

3.Loshultkuppen sommaren 1676. 

4 Att Gunhild Sehlins böcker förfalskade historien och hyllade den svenska tyranniska kungamakten förstod jag inte då. Sehlin hyllar Karl den 12: som en extraordinär svensk kung i Pelle snapphanen från 1961: »Då red ynglingen (Karl den 12:e) fram till mej. Han var mycket lång och smal och hans kinder var släta och fina. Han såg så obeskrivligt mild och klok ut, inte det minsta lik andra unga karlar. Jag blev förbluffad, så jag kunde inte säja någonting, nu när jag äntligen stod öga mot öga med kung Karl«. Karl 12:e var allt annat än lång, mild och klok. Voltaire skrev en gång att det är viktigt att också lära sig av människans dumhet varpå han skrev en bok om Karl 12:e. Att Gunhild Sehlins böcker betydde mycket för mig som barn berodde uteslutande på att hon berättade medryckande historier..

5. Europafilm 1942 regi av Åke Ohlberg, som inte sågs med blida ögon av Nazisterna, eftersom de kopplade ihop filmen till ockupationen av bland annat Danmark och Norge. I Norge totalförbjöd filmen eftersom den uppfattades som en hyllning av det antinazistiska motståndet. Men sensmoralen i filmen var i själva verket förfärlig, eftersom filmen hävdar att allt motstånd inte leder till något resultat, att ockupanterna nog är hyggliga människor de också. 

6. Snapphaneboken, Skogs förlag. 

7. By i Sydvietnam vars befolkning utraderades av amerikanska soldater under befäl av löjtnant William Calley. 

Göinges metropol

1. Utkom första gången på Författares Bokmaskin 1976, andra gången på Ordfront 2000. 

2. Kulturhuset invigdes i december 2000 av Marita Ulfskog, dåvarande kulturminister. Kulturhuset har fått mycket positiva omdömen av gästande artister, bland annat Helsingborgs Symfoniorkester som är beroende av en utmärkt akustik. Kulturhuset innehåller en teatersalong för 400 personer,experimentscen, konsthall, stadsbibliotek, biografsalonger,repetitionslokaler för musikskola, sammanträdesrum och kontor. Efter att kulturhuset i Hässleholm byggdes har ett flertal kulturhus byggts i landet. 

3. Margaretha Eriksson. 

4. Josefin Bellan och Camilla Persson. 

5. Loserville består av Patric Berg, Jörgen Johansson, Roger Munch, Antti Voutenniemi, Bröderna Lars och Nils Paulström, Mats Widell. 

6. Conny Allaskog och Julius Viktorson. 

7. Johan Ehrenberg, föddes 1957 i Hästveda, journalist och författare, sedan många år verksam i Stockholm. Driver ETC-koncernen med bok- och tidskriftsutgivning. Ehrenberg är en betydelsefull samhällsdebattör. 

En varg på torget 

1. LO 

2. August Bergman startade Sveriges första verktygsfabrik i Tyringe. Han var också initiativtagare till Kurhotellets etablering 1905, som senare köptes av Dr. Otto Reimers (1865 – 1951). 

3. Kurhotellet firade 2005 sitt 100-årsjubileum. 

Vännens död 

1. Ett gravfält från senare delen av järnåldern ca 500 – 900 efter Kristus. Gravfältet är högt beläget ovanför dalgången i vilken Rökeån drar fram.

Långväga hjälp 

1 Iris och Edvin Jönsson. 

2 Arthur Miller (1915 – 2005) amerikansk dramatiker, känd för bland annat En handelsresandes död. För många mest känd för sitt äktenskap med filmlegenden Marilyn Monroe, ett äktenskap som han skildrade i Efter syndafallet 1964. Miller blev föremål mål för McCarthys jakt på vänstersympatisörer under 50–talet. 

3 Undertecknad. 

En dag på Finjasjön 

1. Eva Johansson. 

2. Ingemar Johansson blev världsmästare i tungviktsboxning genom att knockoutbesegra Floyd Patterson den 25 september 1959.

3. Rolf Reimer, 1950, före detta Tyringebo, med ett flertal maratonlopp på sin meritlista. Bor numera i Mammarp. 

4. Bor idag i Bjärnum. 

5. Tom Glans, syskonen Glans kusin och pappa till komikern Johan Glans. Tom var lovande kortdistanslöpare i TiF och Sk 69. 

Efterord

1. I samband med Sovjetunionens invasion av Ungern 1956, men framför allt vid invasionen av Tjeckoslovakien 1968, hamnade min far i ett djupt tvivel angående Stalin. Ett tvivel som resulterade i att han tog avstånd från Stalinismen, betraktade den som ett svårt misstag.