Malin Ljungbeck

Malin-Malin är utbildad terapeut i Psykosyntes och lägger stort fokus på den enskilda individens personliga utveckling.
Psykosyntesen har hämtat inspiration från både modern psykologisk vetenskap och Österländsk filosofi och ger plats åt den andliga dimensionen i tillvaron.
Malins bakgrund inom näringslivet har gett henne erfarenhet av den snabba och föränderliga arbetsmiljö som existerar idag. Hur stress och ökade krav gör det svårt att upprätthålla önskad livskvalitet.

Genom meditation och coachning hjälper hon människor att höja sin medvetenhet om sig själva och få ett bredare perspektiv på tillvaron.
I boken Fri att leva – vägen ut ur skammen ger hon sin livsberättelse och visar verktyg och metoder som kan hjälpa och inspirera människor att forma sin egen unika väg till ett friare liv.

Fri-att-levaLäs om boken Fri att leva – vägen ut ur skammen  genom att klicka på omslaget.

Kontaktuppgifter:
Malin Ljungbeck
malin.ljungbeck@gmail.com
Hemsida: malinljungbeck.se

Om Psykosyntesen: psykosyntes.net