Liv & leverne

Skribent: Sonje Björk
Genre: Livsberättelse
ISBN: 978-91-8059-872-9
Pris: 210 kronor, plus porto
Beställ: SonjeBjörks bokhandel >>>

 

Kategori:

Beskrivning

Varför har jag skrivit denna bok?
Har jag skrivit för att jag har levt ett lyckligt – roligt – spännande, men också ett sorgligt leverne. Detta hoppas jag kan intressera många läsare kända som okända.

Det är lite episoder från min barndom till min ålderdom som jag tycker är både trevliga och en del sorgsna, precis som livet är för oss alla.
Denna skildring av mig och mitt liv är skrivet direkt från hjärtat och kanske inte alltid en ”röd tråd” men i slutändan så hoppas jag att Du som läsare kan hitta något att känna igen i sitt eget liv.

Tillbaka till presentation av författaren >>>