Pandemi i vårdapparaten

Skribent: Hilda Bjerstedt
Genre: Vårdroman
ISBN: 978-91-987961-0-0
Pris: 170 kronor, porto

Pandemi i vårdapparaten köper du i Hildas Bokhandel >>>

Kategori:

Beskrivning

Nu vet vi vad en pandemi är, men vad är vårdproduktion? Är det någon tillverkning i en fabrik? Blir det en vårdapparat? Kan den säljas till kunder, eller brukas av brukare? Går den med vinst?
Synonymer till ordet vård är skötsel, tillsyn och behandling. Det för tankarna till omtanke och solidaritet, sjukvårdens själ, uttryckt i hälso- och sjukvårdslagen. Den ska garantera oss hjälp när vi behöver.

Följ med in i den snåriga vårdvärld som fick en chock när pandemin angrep den svagaste länken i vårdkedjan – äldrevården.  Möt Matilda, Barbro och Astrid som letar sig fram längs nya vägar till en vård där det finns utrymme för både gråt och skratt. 

Presentation av Hilda Bjerstedt