Runor och cykler och Runkalender

Skribent: Maria Gima Karlsson
Genre: Medial
ISBN: 978-91-987961-5-5
Pris: 400 kronor, inklusive porto 90 kronor
Beställ: maria.gima.karlsson@gmail.com

Finns på Adlibris, Bokus inom kort.

Kategori:

Beskrivning

Boken är indelad i tre delar. Den första är Gimas presentation och inledande förklaring. Del två är min utsaga och del tre är kalenderdelen, som avslutas med ordförklaringar, där ord som markerats med* i boken förklaras, samt ett litet tillägg.
Boken i sin helhet är i varierande grad kanaliserad, inspirerad eller skriven med intuitiv vägledning genom portalen Gima av Thurgilas. Den första delen, Gimas presentation är helt kanaliserad och direkt nedtecknad genom intuitiv vägledning.

Tillbaka till Maria Gima Karlsson >>>