Konst vi älskar – Annorlunda konst

Skribent: A-Konst
Genre: Annorlunda konst
ISBN: 978-91-979493-0-9
Pris: 350 kronor inklusive porto
Beställ: nita@a-konst.se

 

Kategori:

Beskrivning

De flesta konstverken som presenteras i Konst vi älskar har valts ut från den samling A-konst äger.

Konsten och representerar flera olika stilar. 23 konstnärer är representerade och boken innehåller över 80 konstverk.

Så här kan också en bok födas i ett kök i Lund:
»Som du vet har jag sparat min son Vidars teckningar under alla år och jag känner på mig att jag skulle kunna göra något av dem. De är så annorlunda. Precis som han är«, sa Nita.
Elaine, som hade varit hennes sons lärare och kände till hans annorlunda talang, lyste plötsligt upp och utropade, »Räkna med mig!«. »För vad! Hur!«, frågade Nita. »Jag vet inte, men det får vi hitta på tillsammans«,  svarade Elaine.

Och nu är det en fantastisk bok som du snart kan ha i din hand.

Presentation A-Konst