Amandas känslor gror

Skribent: Annelie Persson
Genre: Konstbok i vykortsformat
ISBN:  978-91-984389-7-0
Pris: 100 kronor plus porto
Beställ:  nita.lorimer@gmail.com

Artiklar om Annelies vykortsbok

Kategori:

Beskrivning

Ateljé-Galleri N arbetar tillsammans med den ideella föreningen A-Konst som ställer ut konst huvudsakligen av konstnärer som är intellektuellt funktionsnedsatta och/eller med neuropsykiatrisk diagnos i södra Sverige.
A-Konst är aktiv medlem i European Outsider Art Association (EOA).

Annelie målar sina känslor. Boken är 20 av hennes tavlor omgjorda till vykort.

Annelie målar hur hon mår. Det är ett sätt att bearbeta och utvecklar känslor. Konst betyder mycket för Annelie.

Presentation av Annelie Persson