I missionens tjänst

Skribent: Hasse Bengtsson
Genre: Biografi
ISBN:   978-91-987961-8-6
Pris:   180 kronor plus porto 50 kronor
Beställ: hasseb50@gmail.com

Appehög AB

Bankgiro 147-4246

Swish  Appehög AB
12 33 72 23 37

 

Kategori:

Beskrivning

Från Missionssekreterare Strutz till Ester:
Guds frid!
Som jag redan tidigare meddelat dig muntligt har Styrelsen vid sitt senaste sammanträde beslutat att antaga Dig som vårt samfunds missionär för Kongo.
… Avskiljningsakten blir i samband med yttre missionens högtid och allmänna konferensens avslutning, som hålles i Filadelfia kyrkan söndagen den 16 juni kl 1600.

Så skriver Erik Strutz, missionssekreterare i Baptistsamfundet, till min moster Ester den 14 maj 1957. Det här var en milstolpe för Ester. Hon upplevde en kallelse till missionär redan som 20-åring 1944 och har sedan kämpat, gjort en lång resa, för att som kvinna skaffa sig den utbildning och det förtroende som krävdes för att få följa denna kallelse. Nu är hon antagen och skall avskiljas.

Presentation av Hasse Bengtsson >>>

Artikel I Frilagt >>>