Gårdar i Tyringetrakten från 1584

Skribent: Gunnar Haraldsson
Genre: Historia
ISBN: 978-91-985407-6-5
Pris: 100 kronor, porto 44 kronor
Finns ett fåtal kvar på Tyringe Museum.

Kategori:

Beskrivning

Före 1900-talets industrisamhälle hade största delen av befolkningen jordbruket som sin sysselsättning, bonde eller torpare, piga eller dräng.
Denna skrift visar brukare och/eller ägare i ett antal gårdar i Tyringe-trakten.
Planer finns att fortsätta med en sammanställning av torpare och andra som bodde på ofri grund i detta område.

Presentation av Gunnar Haraldsson