Undervisor

UndervisorUndervisor
Goda Gåvor, Galna Gudar och Glömda Gudinnor

Andreas Andersson och Anna Lindén Wikholm spelar och sjunger Birgitta Onsell.

Innehållet i vistexterna kan indelas i tre kategorier: Det ofattbara livet, Den kvinnliga gudomen och Krigets gud.
Merparten av sångerna är hämtade ur boken »Visor om jorden« av Birgitta Onsell.

Tillbaka till bokinformation