Läsarkommentar

Snapphonor Hjältinnor i livets tjänst

– Tack för förmedlingen av boken Snapphonor. Den var helt underbar. Den sträcklästes på två dagar. Hoppas att den får en vidsträckt spridning. Innehållet är lärorikt på många sätt. Kvinnors plats i  samhället och alla de problem de varit utsatta för. Berättelsen speglar inte enbart deras svårigheter under 1600-talet mycket av dessa finns tyvärr kvar i samhället.
Dessutom borde många ha intresse av att läsa om levnadsvillkoren förr i tiden såväl praktiskt som det andliga livet med häxjakter etc.
Ann Jönsson skriver en underbar flytande svenska som är lättläst och sporrar till att läsa mer.
Gunnar

Presentation av Ann Jönsson