Tänk OM Nya pengar förändrar världen

Skribent: Marianne Påsse
Genre: Ekonomi
ISBN:  978-91-985407-8-9
Pris: från 150 kronor plus porto
Beställ:  Marianne Påsses bokhandel >>>

Funderar du på att köpa en bok om ekonomi på nytt sätt? Lyssna då Marianne och beställa sedan hennes bok >>>

Artikel i Miljömagasinet nummer 17, 29 april om första upplagan.

Kategori:

Beskrivning

Vi lever i en tid då pengar nästan helt släppt kontakten med verkligheten. Till mer än 90 procent är det vi kallar pengar sedan länge endast digitala tecken. Av dessa tecken-pengar befinner sig över 98 procent i spekulationssfären. Trots detta talar politiker ständigt om att det fattas pengar, särskilt när det gäller investeringar i den offentliga sektorn. En kollektiv vanföreställning håller oss kvar i tron på pengar som en ändlig resurs. Och en kollektiv illusion säger oss att ständig ekonomisk tillväxt löser alla problem, trots att motsatsen ständigt gör sig påmind i form av mycket allvarliga miljö- och försörjningsproblem, samt ökande klyftor som drar isär vårt samhälle. Vi tränas, mot vår innersta natur, till att konkurrera om knappa resurser och att springa allt fortare i ekorrhjulet.

Hur ska vi hitta orken och modet att förändra? Hur kan vi bli en del i den nödvändiga omställningen till helhetstänkande, där vi tillsammans tar ansvar för vår del av jorden och skapar en levande lokal ekonomi? Samtidigt som vi handlar och samverkar med folk i andra länder inom ramen för mänskliga behov, och vad jordens försörjningssystem tål.

Kan nya slag av pengar vara lösningen?
Tänk OM är en liten bok med stort innehåll.
Titeln går att läsas på flera sätt:
Tänk om vi fått allt om bakfoten.
Tänk om det finns ett överflöd av pengar.
Tänk om! I betydelsen tänk till, eller tänk över saken en gång till. Byt perspektiv.
Det finns en rörelse som kallar sig Omställningsrörelsen. Boken beskriver omställning pengar. Detta är en bok som också genomsyras av en stark omtanke om livet på jorden.

Tänk OM är en andra upplaga av PENGAR En smart uppfinning – men till vilket pris?
Den är omarbetad, uppdaterad och innehåller flera nya avsnitt.
Marianne Påsse

Två läsarreaktioner ut på första boken:
»Jag läste din bok som är mycket intressant, inte minst för en ekonomisk analfabet som jag. Jag har alltid upplevt mig som hjälplöst fången i ett ekonomiskt system som jag ogillar men inte har förmåga att analysera och förstå. Din bok hjälper mycket! Fjäll faller från skumma ögon.«
Karin Lidén

»Tack för att du tagit dig tid för att skriva boken Pengar en smart uppfinning – men till vilket pris? Två teman framstod tydligt för mig. 1 Hur lån skapar pengar och hur världen styrs av dem, som gör dessa pengar. 2 Att det finns möjliga lokala alternativ för valutor.«
Bo G Eriksson

Tillbaka till Marianne Påsse