Samarbete i cirkelns anda

Skribent: Classe Waltin
Genre: pedagogik, urkultur
ISBN: 978-91-979696-0-4
Beställ: classewaltin@yahoo.se

 

 

Artikelnr: 120 Kategori:

Beskrivning

Tankeslingorna i boken vänder sig till människor som tror, vet eller anar att kvaliteten på de interna relationerna i en grupp har en nära koppling till de yttre resultaten.

Samarbete i cirkelns anda är en syntes av idéer från modern pedagogik, berättelser från levande urkulturella traditioner och egna direktupplevda erfarenheter från mer än tjugo års utvecklingsarbete med individer och grupper i olika konstellationer och sammanhang.

Cirkelns kraft
En idag allt mer livaktig vision i det kollektiva medvetandet, utgår från en intention om att ta det bästa från gamla levande traditioner och para ihop med det bästa från vår moderna tid. Annorlunda uttryckt: Uråldriga erfarenheter + moderna rön = nya värderingar, tankemodeller och trossystem. Eller 1 + 1 = 3.

Cirkeln är en demokratisk mötesform där vi sitter tillsammans på samma nivå, vilket förstärker upplevelsen av att vi är jämlika varelser som förtjänar jämlik behandling och rättvis uppmärksamhet.

Cirkelns pedagogik
Cirkeln påminner oss om att livet är i ständig förändring och rörelse. Allt från de stora kretsloppen i rymden, till årstidernas naturliga gång, via dygnens rytm helt ned till cellernas uppbyggnad.

I cirkelns krets har varje deltagare en egen unik synvinkel in mot mitten, samtidigt som man i den runda formen ingår i en tydlig gemenskap. Det utvecklar vårt sinne för balans mellan de individuella önskemålen och de kollektiva behoven. En balansgång som många av oss behöver påminnas om emellanåt.

Presentation av  Classe Waltin