Jobbet Livet och allting däremellan

Skribent: Ida-ThereseHögfeldt
Genre: Dikter
ISBN: 978-91-985407-4-1
Pris: 150 kronor, porto 24 kronor
Beställ: Ida-therese.hogfeldt@byggnads.se

Kategori:

Beskrivning

Dikterna bygger på min livserfarenhet rent privat och från mitt yrkesliv.
Jag är utbildad undersköterska och har arbetat inom många olika områden i över 20 år.
Utöver detta är jag fackligt och politiskt aktiv samt mamma till tre barn.

Tacksamt nog har mina dikter tagits emot väl och det är många som sagt att de känner igen sig i dem. Denna igenkänningsfaktor är en av anledningarna till att jag fick Arbetarrörelsens kulturpris i Malmö 1 maj 2019.

Presentation Ida-Therese Högfeldt