I kravens tidevarv

Skribent: Peter Nilsson-Johansson
Genre: Poesi
ISBN: 978-91-85629-21-3
Pris: 80 kronor plus porto
Beställ: 0709 73 25 92 (ring eller sms)

 

 

 

Kategori:

Beskrivning

I min poesi blandas emellanåt min förundran över universums oändlighet och mystik med händelser och tankar som påverkat mitt liv på olika sätt.
Om jag ska försöka beskriva boken, så känns det som om att den genomsyras av det som är en stor del av oss människor, sårbarheten, i dess olika skepnader.