Hur orkar man? En bok om livet.

Skribent: Inga-Britt Gudmundsson
Genre: Vård och omsorg
ISBN: 978-91-639-7541-7
Pris: 160 kronor plus porto
Beställ inga-britt@hurorkarman.se
0431-75988 / 070 392 37 80
Kan också köpas genom: Adlibris och Bokus

Artikel i nummer 11 av Hemmets Veckotidning, kan du läsa mera om Inga-Britt och henns tankar.

Kategori:

Beskrivning

Först som anhörigvårdare förstod jag den situation som många lever i då en närstående blir svårt och långvarigt sjuk. Under hela mitt vuxna liv har jag sett vården ur olika vinklar. Vårdpersonalens, den sjukes och anhörigas sida.

Vem är jag? Vem blir jag i mötet med andra?
Här kommer jag att berätta om min tid som anhörigvårdare till min sjuke make. Jag kommer också att spegla exempel från mina år i vården. Det är inte alltid lätt att förstå varandras världar. Meningen med livet är att hitta sin gåva och ge bort den. Därför tillkom denna bok.
Boken innehåller min berättelse, men också möten om anhöriga och vårdpersonalens utsatthet i sitt yrke som undersköterska. Det är bok om livet, framtiden, hoppet och glädjen.

Presentation av Inga-Britt Gudmundsson