Färglägg med Vidar

Colour in with Vidar

Skribent: Vidar Lorimer-Olsson
Genre:
ISBN: 978-91-983148-8-5
Pris: 250 kronor inklusive porto
Beställ: nita@atelje-galleri-N.se

Kategori:

Beskrivning

Vidar har ritat mönster och mycket annat sedan han kunnat hålla en penna.

Med ett eget sätt att se världen genom sina speciella »Williams Syndrom ögon« förstår Vidar mönster på sitt eget sätt.
Notera att han inte använder någon linjal eller liknande, allt är ritat på fri hand.

Presentation av Vidar Lorimer-Olsson