Arpeggio

Skribent:  Annalena Maurin
Genre:  Roman
ISBN: 978-91-984819-4-5
Pris: 200 kronor plus porto

Beställ: Annalenas bokhandel

Kategori:

Beskrivning

»Röster« är en berättelse i tre delar som handlar om livsval med konsekvenser.
Platsen är Visingsö och det mytiska ljuset som ibland lyser över de agerande kommer från de amerikanska teosoferna som verkade där i början av förra seklet.
Det är kvinnorna som bär upp historien medan männen fyller sina starka biroller med en närvaro som ibland är som starkast när de inte är där.

Arpeggio är den avslutande delen av trilogin ”Röster” har det flerstämmiga berättandet fått en dominant och insisterande berättarröst:

Opal, den sista »Stenkvinnan«, som i en postum skrift till sina döttrar Jaya och Asha, förklarar och fördjupar sanningen om sitt märkliga livsval som kommit att påverka så många.

Runt denna berättelse växer andra, om ättlingar och nykomlingar från när och fjärran som breder ut sina liv som skönt ljudande klangbottnar till dem som redan finns där, och i sin egen rätt.

Presentation Annalena Maurin