Ännu några minnen

Skribent: Åke Larsson
Genre: Motor och natur
ISBN:  978-91-985407-2-7
Pris: 140 kronor, inklusive porto
Beställ: leif@bokmorskan.se
sätt in 140 kronor på bankgiro 683-1135, Swedbank så kommer boken inom några dagar.

Presentation av Åke Larsson

Kategori:

Beskrivning

»Jag visste att Stirling Moss skulle komma till Knutstorp så jag fick idén att han skulle signera en bild i en Mercedesbok.
Bilden, en 1995 Mercedes 300 SLR med tävlingsnummer 722. Bilen som han vann Mille Miglia med, rekordhastigheten 98 miles/per hour. Är lika med 157,2 km/tim i snitt.
På plats i Knutstorp signerade Moss bilden (bakänden på 300 SLR nr 722).«

Så börjar boken »Ännu några minnen« som är Åkes läsning av sin dagböcker som han för under 25 år.