Michael Srigley

Drygt ett år efter att Michael Srigley lämnat oss ger Stiftelsen Skolan Esoteriska Vägen på nytt ut hans skrift »Den Esoteriska Vägen  En introduktion«. Boken svarar bland annat på frågan: »Hur kan vi vara aktiva i världen och samtidigt gå en inre väg – den esoteriska vägen?«

Många som tagit del av den första upplagan av boken som utgavs 1994, har velat köpa fler exemplar, eftersom de ofta givit bort till och med sitt eget exemplar i gåva, då de funnit boken  så klargörande, enkel och belysande inom ett område som annars ej brukar vara lätt att förmedla i enkla ordalag. Du som minns boken kan nu återigen köpa den för egen del eller för att ge som gåva till vänner och sökare av den esoteriska vägen. Du som ännu ej läst den har nu möjlighet att göra så.

En ledstjärna för Michael i mycket av vad han gjorde och bidrog med skulle kunna formuleras i orden:  »Sowing of the principles of the new Culture«, där hans bidrag i tankar och ord nu alltmer tar form i den samhällsförvandling som vi är mitt uppe i. Genom att sprida hans bok kan vi alla bidra till att uppfylla och följa denna ledstjärna.

Intäkterna för boken går till Stiftelsen Skolan Esoteriska Vägens fortsatta utgivning av esoteriska skrifter och texter. .

Kontaktuppgifter
Stiftelsen Skolan Esoteriska Vägen
info.meditation@sverige.net
Hemsida: Stiftelsen Skolan Esoteriska Vägen

Läs om boken Den Esoteriska Vägen  genom att klicka på omslaget.

Den-esoteriskomslag