Den Esoteriska Vägen

Skribent: Michael Srigley
Genre:
Esoterik
ISBN:
978-91-979493-8-5
Pris:
230 kronor
Beställ:
info.meditation@sverige.net

 

Artikelnr: 106 Kategori:

Beskrivning

Den Esoteriska Vägen – en introduktion
Hur kan vi vara aktiva i världen och samtidigt gå en inre väg – den esoteriska vägen?
Tidigare innebar andlig utveckling att dra sig tillbaka från världen för att finna en inre punkt av stillhet – idag ställs vi inför en helt annan situation där vi behöver förverkliga våra högre möjligheter mitt i livet. Den här boken beskriver förutsättningarna.

Boken är utgiven av Skolan Esoteriska Vägen, som är en meditationsskola för den andlige sökaren, och vänder sig till dig som vill ägna dig åt fördjupade studier i esoterik. Studiematerialet omfattar bland annat olika meditationer, orientering i esoterik, människans konstitution, de sju strålarna och symbolstudier.

Studierna bedrivs företrädesvis i grupp. I gruppen möter vi människor som ställer sig samma frågor som vi själva, och vi får dem därmed belysta ur många olika infallsvinklar. Det ger större vidsynthet och ökad mental klarhet – egenskaper som är nödvändiga om vi skall nå en djupare förståelse av livet. Gruppen har en central funktion i arbetet att utveckla gruppmedvetande. Meditationens och studiernas mål är inte självutveckling utan gruppmedvetande och tjänande. Om du är intresserad av att vara med i en grupp eller bilda en egen grupp hör av dig till Skolan Esoteriska Vägen.

Stiftelsen Skolan Esoteriska Vägen

Presentation av Mikael Srigley