Bara en pappa Ensam pappa i Ingen Mans Land – e-bok

Skribent: Gert Nathaliespappa
Genre: Roman
ISBN:  978-91-982778-0-7
Pris:

Kategorier: ,

Beskrivning

Detta är en sann berättelse i romanform om en man, Sebastian Svensson, och hans dotter Erika. I verkliga livet har de andra namn. 
Liksom så många andra vanliga svenska män i Sverige gifte sig Sebastian och bildade familj, för att sedan skilja sig. I och med skilsmässan ställdes han utanför det svenska samhällets nätverk och värderingssystem som han dessförinnan upplevt sig vara en del av.

Många gånger kände han sig sårad som människa, man och förälder. Samhällsinstitutioner såsom socialförvaltning, rättsväsende, barndaghem och sjukhus, tycktes innehålla en övervägande andel kvinnliga tjänsteutövare, ett slags ”ingen mans land”. Sebastian kände starkt att han som man och pappa kunde ha svårt att representeras på ett sakligt och rättvisande sätt i mötet med dessa.

Sebastian ägnade dryga tio år åt att söka efter böcker som handlade om papparollen under och efter skilsmässan. Han fann flera men inte särskilt mycket som skrivits av män, för män. Alltså fann sig Sebastian därtill nödd och tvungen att läsa böcker i vilka kvinnliga författare beskrev ”hans” upplevelser av sin skilsmässa, ”hans” val av fostran av barnen och hur ”han” mådde och orienterade sig i sin nya livssituation som skild man och pappa.

Allt utspelas under en period av dryga elva år. Sebastian har aldrig tänkt på att hans erfarenheter eller känsloupplevelser var speciella eller unika för honom utan trodde snarare att de delades av många andra män och pappor. 

Men här är den i alla fall, texten om ett Sverige du kanske inte trodde fanns. 
- Den sanna berättelsen om en pappa i ingen mans land.

Presentation av Gert Nathalisespappa